Boardroom Counselor & Sparringpartner

op het hoogste niveau

Boardroom Counselor & Sparringspartner op het hoogste niveau

Als bestuurder of commissaris is het uw taak om de organisatie efficiënt en verantwoord te leiden. Daarin ontstaan nogal eens uitdagende vraagstukken en dilemma’s. Bovendien kunt u in corporate governance-vraagstukken te maken hebben met politieke gevoeligheid, verschillende stakeholderbelangen en strikte vertrouwelijkheid. CG Advisering staat (leden van) raden van commissarissen en raden van bestuur bij. 

Met een analytische blik en helder advies helpt CG Advisering u direct op weg naar een oplossing. Zo kunt u goed doordacht verder.

CG Advisering heeft jarenlange ervaring opgebouwd in de financiële sector, publieke sector, beursgenoteerde ondernemingen en bij familiebedrijven. Dankzij een feilloos begrip van verhoudingen vindt u in CG Advisering een betrouwbare boardroomcounselor en sparringpartner.

Vraagstukken & Werkwijze

Zicht op de vraag

Iedere vraag is anders. CG Advisering start met een gesprek om samen de kern van uw vraagstuk boven tafel te krijgen. U ontvangt vervolgens een voorstel voor de aanpak van dit vraagstuk. De werkzaamheden die CG Advisering daarna voor u doet, kunnen variëren van advies tot uitvoering en documentatie.

Analyse & Advies

De aanpak per vraagstuk is verschillend. Wanneer u een dilemma hebt, wilt u graag inzicht in de mitsen en maren per oplossingsrichting en wilt u kunnen kiezen. CG Advisering schetst scenario’s om de dilemma’s het hoofd te bieden. Deze scenario’s passen altijd binnen de geldende wet- en regelgeving én binnen uw context en de dynamiek met de betrokken stakeholders.

Uitvoering

Wanneer u een scenario en oplossingsrichting kiest, kan CG Advisering deze uitvoeren of uw organisatie helpen bij de uitvoering. Heeft u ondersteuning en begeleiding nodig bij werving en selectie, zelfevaluatie of kunt u extra mankracht voor het bestuurssecretariaat gebruiken, dan gaat CG Advisering daarmee aan de slag.

Documentatie

Wilt u de advisering vastgelegd zien in documentatie zoals notities, procedurebeschrijvingen of besluitvormingsdocumenten, dan kan CG Advisering dat voor u verzorgen. Dit kan zowel in het Nederlands als in het Engels.

Vraagstukken

Met uiteenlopende vraagstukken kunt u terecht bij CG Advisering. U kunt denken aan:

Interpretatie en toepassing van de Nederlandse Corporate Governance Code, uw statuten en reglementen

Het besluitvormingsproces binnen uw organisatie

Coaching en counseling Bestuurssecretarissen en General Counsels

Invulling van de werkgeversrol van de raad van commissarissen

Zelfevaluatie met uw raad van bestuur of raad van commissarissen

Coördinatie selectieprocessen van nieuwe leden voor uw raad van bestuur of raad van commissarissen

Besluiten en procedures vastleggen in (juridische) documenten en notities

Staat uw vraagstuk er niet precies bij, schroom dan niet om contact op te nemen en te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Zicht op de vraag

Iedere vraag is anders. CG Advisering start met een gesprek om samen de kern van uw vraagstuk boven tafel te krijgen. U ontvangt vervolgens een voorstel voor de aanpak van dit vraagstuk. De werkzaamheden die CG Advisering daarna voor u doet, kunnen variëren van advies tot uitvoering en documentatie.

Analyse & Advies

De aanpak per vraagstuk is verschillend. Wanneer u een dilemma hebt, wilt u graag inzicht in de mitsen en maren per oplossingsrichting en wilt u kunnen kiezen. CG Advisering schetst scenario’s om de dilemma’s het hoofd te bieden. Deze scenario’s passen altijd binnen de geldende wet- en regelgeving én binnen uw context en de dynamiek met de betrokken stakeholders.

Uitvoering

Wanneer u een scenario en oplossingsrichting kiest, kan CG Advisering deze uitvoeren of uw organisatie helpen bij de uitvoering. Heeft u ondersteuning en begeleiding nodig bij werving en selectie, zelfevaluatie of kunt u extra mankracht voor het bestuurssecretariaat gebruiken, dan gaat CG Advisering daarmee aan de slag.

Documentatie

Wilt u de advisering vastgelegd zien in documentatie zoals notities, procedurebeschrijvingen of besluitvormingsdocumenten, dan kan CG Advisering dat voor u verzorgen. Dit kan zowel in het Nederlands als in het Engels.

Met uiteenlopende vraagstukken kunt u terecht bij CG Advisering. U kunt denken aan:

TOEPASSING & IMPLEMENTATIE CORPORATE GOVERNANCE

Interpretatie en toepassing van de Nederlandse Corporate Governance Code

TOEPASSING & IMPLEMENTATIE CORPORATE GOVERNANCE

Interpretatie en toepassing van statuten en reglementen van uw organisatie

BESLUITVORMINGSPROCES

Het besluitvormingsproces binnen uw organisatie

COACHING & COUNSELING

Coaching en ondersteuning van de bestuurssecretaris

INVULLING WERKGEVERSROL RvC

de invulling van de werkgeversrol van de raad van commissarissen

ZELFEVALUATIE RvB & RvC

zelfevaluatie met uw raad van bestuur of raad van commissarissen

COÖRDINATIE SELECTIE PROCESSEN

selecteren van nieuwe leden voor uw raad van bestuur of raad van commissarissen

BESLUITVORMINGSPROCES

besluiten en procedures vastleggen in (juridische) documenten en notities

Staat uw vraagstuk er niet precies bij, schroom dan niet om contact op te nemen en te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Professioneel, accuraat en to-the-point heeft Marye van der Grinten de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht verzorgd. Marye onderneemt pro-actief, geeft praktische en strategische, bestuurlijke adviezen passend bij de organisatie en is zeer prettig in haar communicatie. Wij hebben de samenwerking als zeer waardevol ervaren.

Raad van Toezicht – KinderRijk

Boardroom counselor en sparringpartner 

op het hoogste niveau

Praktijkvoorbeelden

Praktijk-voorbeelden

Opzetten governance-structuur

Bij het wijzigen van de governance structuur van organisaties, bijvoorbeeld ten gevolge van een beursnotering of een fusie, adviseert CG Advisering over de op te zetten corporate governance-structuur. CG Advisering kan de betreffende structuur vervolgens ook implementeren. In het verlengde hiervan adviseert CG Advisering over de inrichting van het bestuurssecretariaat en de wijze waarop het besluitvormingsproces ondersteund kan worden.

Sparringpartner voor bestuurssecretaris

CG Advisering begeleidt bijvoorbeeld secretarissen die nieuw in deze functie starten of die in een nieuwe organisatie deze functie gaan bekleden. CG Advisering treedt op als sparringpartner, en indien gewenst, wordt ook geadviseerd over specifieke governance-thema’s. Bijvoorbeeld bij de opzet van een rolling agenda (jaaragenda) en formats voor agenda’s van vergaderingen van de raad van bestuur, raad van commissarissen of raad van toezicht.

Ondersteuning werkgeversrol RvC

CG Advisering adviseert en ondersteunt onder meer een RvC binnen de financiële sector bij de uitoefening van de werkgeversrol. In verschillende search- en selectietrajecten verzorgen we bijvoorbeeld de volledige coördinatie, inclusief het toetsingsproces bij de externe toezichthouder, inclusief de diverse stappen binnen de besluitvorming. Ook verzorgen we de beoordelingscyclus van de leden van de raad van bestuur. We onderhouden contacten met aandeelhouders en (externe) toezichthouders en verzorgen adviesaanvragen aan de OR.

Zelfevaluatie Raad van Toezicht

Periodiek wordt de jaarlijkse evaluatie van raden van commissarissen en raden van toezicht door een externe begeleid. CG Advisering verzorgt en begeleidt dergelijke evaluaties. Aan de hand van de zelf ontwikkelde aanpak voor dergelijke evaluaties wordt voor elke raad van toezicht en raad van commissarissen een op maat gemaakt plan van aanpak voorbereid.

Opzetten governance-structuur

Bij het wijzigen van de governance structuur van organisaties, bijvoorbeeld ten gevolge van een beursnotering of een fusie, adviseert CG Advisering over de op te zetten corporate governance-structuur. CG Advisering kan de betreffende structuur vervolgens ook implementeren. In het verlengde hiervan adviseert CG Advisering over de inrichting van het bestuurssecretariaat en de wijze waarop het besluitvormingsproces ondersteund kan worden.

Sparringpartner voor bestuurssecretaris

CG Advisering begeleidt bijvoorbeeld secretarissen die nieuw in deze functie starten of die in een nieuwe organisatie deze functie gaan bekleden. CG Advisering treedt op als sparringpartner, en indien gewenst, wordt ook geadviseerd over specifieke governance-thema’s. Bijvoorbeeld bij de opzet van een rolling agenda (jaaragenda) en formats voor agenda’s van vergaderingen van de raad van bestuur, raad van commissarissen of raad van toezicht.

Ondersteuning werkgeversrol RvC

CG Advisering adviseert en ondersteunt onder meer een RvC binnen de financiële sector bij de uitoefening van de werkgeversrol. In verschillende search- en selectietrajecten verzorgen we bijvoorbeeld de volledige coördinatie, inclusief het toetsingsproces bij de externe toezichthouder, inclusief de diverse stappen binnen de besluitvorming. Ook verzorgen we de beoordelingscyclus van de leden van de raad van bestuur. We onderhouden contacten met aandeelhouders en (externe) toezichthouders en verzorgen adviesaanvragen aan de OR.

Zelfevaluatie Raad van Toezicht

Periodiek wordt de jaarlijkse evaluatie van raden van commissarissen en raden van toezicht door een externe begeleid. CG Advisering verzorgt en begeleidt dergelijke evaluaties. Aan de hand van de zelf ontwikkelde aanpak voor dergelijke evaluaties wordt voor elke raad van toezicht en raad van commissarissen een op maat gemaakt plan van aanpak voorbereid.

"Enkele maanden geleden stapte ik voor het eerst in de rol van bestuurssecretaris. Door de coachingsgesprekken met Marye kon ik een vliegende start maken: zij hielp mij met het creëren van overzicht op de voor een bestuurssecretaris essentiële thema’s en voorzag me van praktische tips om deze binnen de zorginstelling waar ik werk verder vorm te geven. De rol van bestuurssecretaris kan soms wat eenzaam zijn. Af en toe even sparren met iemand die deze positie begrijpt kan ik iedere bestuurssecretaris aanraden!"
Sofie de Visser
Bestuurssecretaris Klimmendaal

Over CG Advisering

Over CG Advisering

Marye van der Grinten is het gezicht achter CG Advisering. Zij heeft jarenlange ervaring als General Counsel en Bestuurssecretaris in complexe organisaties, onder meer bij SNS REAAL, de Volksbank en NS. Als kandidaat-notaris adviseerde zij zowel mkb, familiebedrijven als beursgenoteerde ondernemingen.

Zij startte CG Advisering om op onafhankelijke wijze (leden van) raden van bestuur en raden van commissarissen te kunnen adviseren. Zij mag inmiddels diverse organisaties in de private sector (zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde organisaties) en in de publieke sector (onderwijs en zorg, ZBO's en staatsdeelnemingen) tot haar klantenkring rekenen.

Marye is gewend zich te bewegen in dynamische omgevingen en heeft oog voor de verschillende belangen. Zij weet precies hoe raden van bestuur en raden van commissarissen zich tot elkaar verhouden, hoe zij moet omgaan met vertrouwelijke informatie en adequaat contact kan onderhouden met diverse stakeholders.

CG Advisering - Marye van der Grinten

Over CG Advisering

Marye van der Grinten is het gezicht achter CG Advisering. Zij heeft jarenlange ervaring als General Counsel en Bestuurssecretaris in complexe organisaties, onder meer bij SNS REAAL, de Volksbank en NS. Als kandidaat-notaris adviseerde zij zowel mkb, familiebedrijven als beursgenoteerde ondernemingen.

Zij startte CG Advisering om op onafhankelijke wijze (leden van) raden van bestuur en raden van commissarissen te kunnen adviseren. Zij mag inmiddels organisaties in de financiële sector, zorgsector en retail tot haar klantenkring rekenen.

Marye is gewend zich te bewegen in dynamische omgevingen en heeft oog voor de verschillende belangen. Zij weet precies hoe raden van bestuur en raden van commissarissen zich tot elkaar verhouden, hoe zij moet omgaan met vertrouwelijke informatie en adequaat contact kan onderhouden met diverse stakeholders.

CG Advisering - Marye van der Grinten

“CG Advisering analyseert het dilemma en biedt adequate en praktische oplossingen”

CG Advisering analyseert het dilemma en biedt adequate en praktische  oplossingen

Vijfdaagse postacademische leergang voor secretarissen

In de afgelopen maanden heb ik mij niet alleen beziggehouden met het adviseren van cliënten, maar heb ik samen met Elise Stevens en Alice Lammerts van Bueren een academische leergang voor secretarissen ontwikkeld.

Onze gezamenlijke ambitie om voor professionele secretarissen een academische verdieping op hun vakgebied mogelijk te maken, heeft geleid tot een nauwe samenwerking met Nyenrode. En nu mogen we de eerste editie van deze leergang aankondigen!

We zijn ontzettend trots dat dit vijfdaagse programma op 1 juli 2024 bij Nyenrode van start gaat. Een goed gevuld programma waarin je alle essentiële vaardigheden leert ter ondersteuning van effectief bestuur en toezicht, je jezelf ontwikkelt tot betrouwbare gesprekspartner van zowel bestuur, toezicht als medezeggenschap en de best practices voor good governance in jouw dagelijkse praktijk met andere professionele secretarissen kunt delen. Tijdens deze leergang behandelen hoogleraren van Nyenrode en ervaren secretarissen, bestuurders en commissarissen, ieder vanuit hun specifieke expertise, de verschillende thema’s die aan bod komen.

Zie bijgaande link voor het programma van deze leergang. Via de link kun je je ook aanmelden. Heb je vragen over deze opleiding, neem gerust contact met mij op!

https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/de-secretaris–een-leergang-voor-professionals#introductie

Contact

Contactformulier

Neem gerust eens contact met ons op via: 

mvandergrinten@cgadvisering.nl

+31 6 14 111 050

Straat van Dover 99
3825 XB Amersfoort

CG Advisering B.V.

Straat van Dover 99
3825 XB Amersfoort

+31 6 14 111 050
mvandergrinten@cgadvisering.nl
cgadvisering.nl

IBAN NL82 ASNB 8843832581
KvK 92078176

 • – Zelfevaluatie RvB & RvC
 • – Besluitvormingsproces
 • – Coaching & counseling
 • – Invulling werkgeversrol
 • – Coördinatie selectieprocessen
 • – Toepassing & implementatie corporate governance
 
 

CG Advisering B.V.

Straat van Dover 99
3825 XB Amersfoort

+31 6 14 111 050
mvandergrinten@cgadvisering.nl
cgadvisering.nl

IBAN NL82 ASNB 8843832581
KvK 92078176

 • Zelfevaluatie RvB & RvC
 • Besluitvormingsproces
 • Coaching & counseling
 • Invulling werkgeversrol
 • Coördinatie selectieprocessen
 • Toepassing & implementatie corporate governance